27 Nisan 2008 Pazar

PROTOZOALAR


Protozoaların Önemi:

*Doğadaki madde döngüsünün gerçekleşmesinde olduğu gibi insanlar için de büyük öneme sahiptirler.
*Birçok deniz canlıları için besin kaynağıdırlar.
*Suların biyolojik temizliğinde rol alırlar.
*Birçok bitkiyle beslenen canlıların sindirim kanalında karbonhidratların yıkımında görev alırlar.
*Bazı omurgalı hayvanların bağırsağında hastalık yapıcı bakterilerin tüketilmesinde rol alırlar.
*İnsan ve hayvanlarda hastalık yaparlar.( Örn: Uyku hastalığı ,Malarya ,Amipli dizanteri)
*Denizlerde petrolün toplanmasında rol oynayan ana kayaçları oluştururlar.

Protozoaların Gruplar Olarak Genel Özellikleri:

1.Kamçılılar(Flagalletlar): Bir veya birden çok kamçıları vardır.Bunları hareket organeli ve besin almada kullanırlar.Bunlar denizlerde , tatlı sularda ve parazit olarak omurgalı hayvanlarda yaşarlar.Bazı türleri kloroplast taşır(Öglena).Bunlara başka bir örnek Trypanosoma gambies (=uyku hastalığı = taşıyıcı çeçe hastalığı, T. brucei=sığırlarda veba hastalığı) cinsi verilebilir.


2.Kök Bacaklılar(Rhizopoda): Bunlar, hareket ve besin alma organeli olarak yalancı ayaklara sahiptir.Bazı türleri kabuklu ya da iskeletli olabilir.Tatlı sularda , denizlerde ve bazıları da omurgalılarda parazit olarak yaşarlar.Örn:Amip3.Sporlular(Sporozoa):Bunlar parazit olarak yaşarlar.Hareket organelleri ve kofulları yoktur.Üremelerinde ise bir konukçuya ihtiyaç duyarlar.Örn:Gragerine,Plazmodyum4.Silliler (Ciliata): Vücutları kısmen veya tamamen sillerle kaplı hayvancıklardır.Hareketlerini ve besinlerinin alımını bu sillere borçludurlar.Tatlı sularda serbest yüzer şekilde veya sabit olarak bulunurlar.Bazıları parazit ve bazıları da koloni şeklinde yaşamlarını sürdürürler.Örn:Çan hayvancığı

Hiç yorum yok: